Startsida - Luftteknik i Tjust AB
AAA - Högsta Kreditvärdighet

Villa- och bostadsventilation

God ventilation förebygger mögel och avlägsnar lukter, samt pollen m.m.

Inomhusluften tillförs hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, material och maskiner. Utandningsluft och duschande är stora källor till fukt i inomhusluft.

Ventileras denna inte bort får man kondens, först på kalla ytor som fönster, kallvattenledningar och sedan kanske till och med på väggar och möbler. En tillräcklig ventilation avlägsnar lukter, matos och skadliga gaser från byggnadsmaterialet samt förebygger fuktrelaterade mögel och rötskador.

Små barn är ännu känsligare för dålig luft och mögel än vad vi vuxna är, de har lättare för att utveckla allergier av dålig lukt och mögel som kan finnas i våra hus – Allergier som kan sätta livslånga spår. Med en kontinuerlig ventilation i ditt hus kan du andas en renare och friskare luft som ger dig möjligheten att behålla din och dina barns hälsa.

Det behövs alltså en effektiv ventilation för att kunna späda ut föroreningar och föra bort den förorenade/använda luften från byggnaden och tillföra så ren luft som möjligt. I vissa fall (pga. pollen mm) behövs även den inkommande uteluften renas innan den tillförs luften inomhus.

Ur husets synvinkel och med hänsyn till risken för fuktskador är valet av ventilationssystem av stor betydelse. Långvarigt hög luftfuktighet inomhus kan göra att det börjar mögla på ytor och inredning och att fönster och konstruktioner både får ytliga och inre skador av mögel och röta.

Det är speciellt viktigt att din ventilation är tillräcklig i sovrummen. Ett bra ventilationssystem ska fungera så att det blir ett svagt invändigt undertryck för att inte riskera att fukt letar sig via luften ut i väggar, fönster och upp genom vindsbjälklag och på vinden orsakar kondens och risk för mögel- och rötskador.

Luftteknik i Tjust AB har en bred och lång erfarenhet av installation inom Villa/Bostadsventilation för att förebygga ovanstående.

Vi erbjuder alla lösningar, vare sig det handlar om olika former av värmeväxlare eller frånluftspump med värmeåtervinning. Värmeåtervinning ur den använda ventilationsluften spar dessutom energiåtgången. Genom att se över ventilationssystemet och dess styrning kan du både spara pengar och energi.

Vi är certifierade återförsäljare för Swegon bostadssegment, men vi samarbetar med alla på marknaden som erbjuder bra bostadsventilation.

Funderar du på att byta ut ditt gamla FTX-aggregat till ett nytt modernt? Här hittar du information om hur du kan förbättra ventilationen.

För mer info kontakta

Leif Gustavsson
Tel: 0708-973343
leif.gustavsson@luftteknik.se

Kontakta Luftteknik

Systemlösningar och Offerter

Leif Gustavsson
Tel: 0708-973343
leif.gustavsson@luftteknik.se

OVK och Service

Kent Söderblom
Tel: 070-6058003
kent.soderblom@luftteknik.se

Företagsadress

Luftteknik i Tjust AB
Stationsgatan 2A
59331 Västervik

Org. nr: 556709-9832
Fakturor sänds till: ekonomi@luftteknik.se