Startsida - Luftteknik i Tjust AB
AAA - Högsta Kreditvärdighet

Referenser och Samarbetspartners

Exempel på aktuella projekt

Slottsholmen i Västervik – Ventilationsentreprenad

Luftteknik i Tjust samarbetar med följande aktörer i regionen

Västerviks bostadsbolag

Entreprenader samt OVK-besiktning

Länk: Bostadsbolaget Västervik

Vimmerby kommun

Entreprenader samt OVK-besiktning
Länk: Vimmerby Kommun

Skanska

Entreprenader
Länk: Skanska

PEAB

Entreprenader
Länk: PEAB

Västerviks kommun Vatten och avlopp

Entreprenader, Service, OVK
Länk: Västervik Miljö och Energi

Västerviks värmeverk

Entreprenader, Service, OVK
Länk: Västerviks Värmeverk

Gertrudsvik Fastigheter AB

Entreprenade, Service, OVK-besiktning
Länk: Gertrudsvik fastigheter

Kuststadens fastigheter

Entreprenader, service, OVK-besiktning
Länk: Kuststadens fastigheter

Johan Sandbergs Holding Fastigheter AB i Västervik

Entreprenader, Service, OVK-besiktning
Länk: Johan Sandbergs Fastigheter

Gunnebo Industrier

Entreprenader, Service, OVK-besiktning
Länk: Gunnebo Industrier

Mats Thorsman Fastigheter AB

Entreprenader, Service, OVK-besiktning

Södra Tjust Pastorat

Entreprenader, Service, OVK-besiktning
Länk: Södra Tjust Pastorat

Kriminalvården Västervik Norra

Entreprenader, Service, OVK-besiktning
Länk: Kriminalvården Västervik Norra

Kattkullens bygg AB

Entreprenader, m.m.
Länk: Kattkullens bygg

Torpheimersgruppen

Entreprenader m.m.
Länk: Torpheimersgruppen

Med flera samarbetspartners…

Kontakta Luftteknik

Systemlösningar och Offerter

Leif Gustavsson
Tel: 0708-973343
leif.gustavsson@luftteknik.se

OVK och Service

Kent Söderblom
Tel: 070-6058003
kent.soderblom@luftteknik.se

Företagsadress

Luftteknik i Tjust AB
Stationsgatan 2A
59331 Västervik

Org. nr: 556709-9832
Fakturor sänds till: ekonomi@luftteknik.se