Startsida - Luftteknik i Tjust AB
AAA - Högsta Kreditvärdighet

OVK-besiktning

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande.

Kontrollen utförs för att säkerställa ett gott inomhusklimat, vilket är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem. OVK-besiktning är reglerat i lag genom Plan- och byggförordningen samt Plan- och bygglagen.

När en OVK-besiktning genomförs kontrollerar besiktningsmannen att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Det kontrolleras också att systemet fortfarande har samma egenskaper – att det inte har byggts ut eller förändrats. Om systemet har byggts ut under åren är det föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret som ska appliceras på systemet.

Besiktningsintervaller

  • Självdrag/Frånluftsystem = 6 år
  • Till/Frånluftsystem = 3 år
  • Återvinningssystem FTX = 3 år

Luftteknik i Tjust AB är certifierade enligt Boverkets regler för OVK-besiktning och utför besiktningar inom statliga och kommunala fastigheter samt till privatsektorn.

För mer info kontakta

Kent Söderblom
Tel: 070-6058003
kent.soderblom@luftteknik.se

Kontakta Luftteknik

Systemlösningar och Offerter

Leif Gustavsson
Tel: 0708-973343
leif.gustavsson@luftteknik.se

OVK och Service

Kent Söderblom
Tel: 070-6058003
kent.soderblom@luftteknik.se

Företagsadress

Luftteknik i Tjust AB
Stationsgatan 2A
59331 Västervik

Org. nr: 556709-9832
Fakturor sänds till: ekonomi@luftteknik.se